Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 49/2013, Z dnia: 18.01.2013, Zmieniana:  

Uchwała Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie: wydania opinii o prawidłowości palnowanej kwoty długu Gminy Strzelce Kraj.
Informacja zatwierdzona przez dnia 18.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.01.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/258/2012, Z dnia: 20.12.2012, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie

Załączniki:
u_xxxiii_258_2012.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXXIII/260/2012, Z dnia: 20.12.2012, Zmieniana: XVIII/145/2011

Uchwała zmieniająca Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_xxxiii_260_12.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.01.2013 , wersja 1
Numer: XXXII/245/2012, Z dnia: 27.11.2012, Zmieniana: XVIII/145/2011

Uchwała zmieniajaca uchwałę w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie

Załączniki:
u_xxxii_245_12.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.11.2012.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.12.2012 , wersja 2
Numer: XXX/225/2012, Z dnia: 27.09.2012, Zmieniana: XVIII/145/2011

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 rok
Załączniki:
u_xxx_225_12.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.10.2012.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.10.2012 , wersja 1
Numer: XXIX/217/2012, Z dnia: 29.08.2012, Zmieniana: XVIII/145/2011

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 rok
Załączniki:
u_xxix_217_12.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.10.2012.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.10.2012 , wersja 1
Numer: XXVIII/215/2012, Z dnia: 21.08.2012, Zmieniana: XVIII/145/2011

Uchwała zmieniąjca uchwałę w sprawie Wiloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 rok
Załączniki:
u_xxviii_215_12.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.10.2012.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.10.2012 , wersja 1
Numer: XVIII/145/2011, Z dnia: 29.12.2011, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2012 rok
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.10.2012.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.10.2012 , wersja 1
Początek strony