Sekretarz

 Do zadań sekretarza należy:

Þ    odpowiada za należyte zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i warunków jego działania, a w szczególności:

Ø     opracowywanie zmian do Regulaminu,

Ø     nadzór nad opracowywaniem zakresów czynności na stanowiska,

Ø     nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał i zarządzeń,

Ø     nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr,

Ø     nadzorowanie przestrzegania rzetelnego i zgodnego z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego załatwiania spraw,

Ø     nadzorowanie dyscypliny pracy w Urzędzie oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

Ø     nadzór i organizacja spraw związanych z wyborami,

Ø     sprawowanie nadzoru nad komputeryzacją Urzędu,

Ø     prowadzenie kontroli wewnętrznej,

Þ    prowadzenie dokumentacji związanej z przyjmowaniem oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy

Þ    wykonywanie zadań na podstawie upoważnień udzielonych przez burmistrza.

Informacja zatwierdzona przez dnia 20.05.2005 12:31
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 20.05.2005 12:31. Odsłon 1690, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony