Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 2010 ROKU
więcej...
Aktualizacja: 27.12.2010 Utworzono: 27.12.2010
Sprawozdanie za 2009 rok SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 2009 ROKU W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH, JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY I STOWARZYSZENIACH
więcej...
Aktualizacja: 10.01.2010 Utworzono: 10.01.2010
Sprawozdanie 2008 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 2008 ROKU W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH , JEDNOSTAKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY I STOWARZYSZENIACH

więcej...
Aktualizacja: 25.02.2009 Utworzono: 25.02.2009
SPRAWOZDANIE SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W 2007 ROKU W URZĘDZIE MIEJSKIM W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
I JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2007 Utworzono: 03.09.2007
SPRAWOZDANIE AKCYZA SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI ZEWNĘTRZNEJ DOTYCZĄCEJ PRAWIDŁOWOŚCI WYKORZYSTANIA DOTACJI CELOWEJ PRZEKAZANEJ GMINOM NA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO 2007
więcej...
Aktualizacja: 03.09.2007 Utworzono: 03.09.2007
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH 2007 SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH 2007
więcej...
Aktualizacja: 03.07.2007 Utworzono: 03.07.2007

aktualne... Początek strony