Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

   PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
na 2013 rok

Maj - 1 kontrola
1. Wydatkowanie środków budżetowych przez Strzelecki Ośrodek Kultury za 2012 rok.

Czerwiec - 1 kontrola
2. Wydatkowanie środków budżetowych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Strzelcach Krajeńskich za 2012 rok.

Sierpień - 1 kontrola
3. Kontrola wydatków związanych z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie za rok w 2012 roku.

Listopad - 1 kontrola
4. Kontrola wydatków Dział 630 Turystyka za okres trzech kwartałów 2013 roku gminy wraz z oceną ich zasadności.


5. Kontrole doraźnie.

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 09.01.2013 15:14
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.01.2013 15:14. Odsłon 707, Wersja 17