Zarządzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: CLII/26/2005, Z dnia: 25.07.2005, Zmieniana:  

Zarządzenie w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: CLII/12/2007, Z dnia: 02.02.2007, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-12/2007 Burmistrza Strzelec Krajeńskichz dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 02.02.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 21.08.2007 , wersja 1
Numer: CLI/38/2007, Z dnia: 06.08.2007, Zmieniana:  

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 38/2007 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 06.08.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.08.2007 , wersja 1
Numer: CLI/14/2008, Z dnia: 31.03.2008, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie zasad umieszczania reklam, lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie oraz pobierania z tego tytułu opłat.
Załączniki:
0151_14_2008.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 31.03.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.04.2008 , wersja 1
Numer: CLII/42/2008, Z dnia: 29.05.2008, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152 - 42/2008 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji slużbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
0152_42_2008.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 03.06.2008 , wersja 1
Numer: CLI/2/2009, Z dnia: 09.01.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0151- 2/ 2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad używania hejnału Gminy Strzelce Krajeńskie
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 14.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 14.01.2009 , wersja 1
Numer: CLI/3/2009, Z dnia: 15.01.2009, Zmieniana: CLI/14/2008

Zarządzenie Nr 0151 - 3/2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151 - 14/2008 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad umieszczania reklam, lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie oraz pobierania z tego tytułu opłat.
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: CLII/4/2009, Z dnia: 22.01.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152 – 4/2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej.
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 22.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 22.01.2009 , wersja 1
Numer: CLII/17/2009, Z dnia: 09.04.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152/17 /09 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże i dzierżawę gruntów o przeznaczeniu innym niż rolnicze na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 29.05.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.05.2009 , wersja 1
Numer: CLII/32/2009, Z dnia: 30.06.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
0152_32_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.01.2010 , wersja 2
Numer: CLII/33/2009, Z dnia: 30.06.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-33/09 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Załączniki:
0152_33_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: CLI/65/2009, Z dnia: 10.12.2009, Zmieniana:  

ZARZĄDZENIE Nr 0151-65/09 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 10.12.2009 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
Załączniki:
0152_65_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 13.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 13.01.2010 , wersja 1
Numer: CLII/58/2009, Z dnia: 18.12.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-58/2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Krajeńskich Regulaminu Organizacyjnego.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: CLII/6/2010, Z dnia: 08.02.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-06/2010 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Krajeńskich Regulaminu Organizacyjnego.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.02.2010 , wersja 1
Numer: CLII/7/2010, Z dnia: 10.02.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.02.2010 , wersja 1
 1 2 
Początek strony