Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

na I półrocze 2004 roku

 

 

Styczeń – 1 posiedzenie

Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2003.

 

Luty – 1 posiedzenie

Analiza działalności finansowej gminy za rok 2003 rok – realizacja zaplanowanych inwestycji.

 

Marzec – 1 posiedzenie

Analiza realizacji zobowiązań podatkowych za rok 2003 pod kątem wykonania dochodów budżetowych.

 

Kwiecień – 2 posiedzenia

1.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 rok przedstawionego przez burmistrza.

2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza  Strzelec Krajeńskich.

 

Czerwiec – 1 posiedzenie

Opracowanie planu pracy na II półrocze 2004 roku.

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 21.06.2004 13:51
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 21.06.2004 13:51. Odsłon 708, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 17  
Początek strony