Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
pok. 32, II piętro, telefon 095 763 63 32, e-mail: nieruchomosci@strzelce.pl

 

Wymagane dokumenty:

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 

Opłaty:

 

Termin załatwiania:

 

Sposób załatwiania:

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 

 Podstawa prawna:

 

Inne informacje:

 

Załącznik:

Wniosek

Informacja zatwierdzona przez Alicja Korzeniowska dnia 27.05.2011 12:39
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.05.2011 12:39. Odsłon 203, Wersja 2