Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

Sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców wraz z przysługującym udziałowym prawem w częściach wspólnych budynku i gruntu działki

 

Miejsce załatwienia:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego
Aleja Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie
pok. 32, II piętro, telefon 95 763 63 32, e-mail:
nieruchomosci@strzelce.pl 

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego z adnotacją od zarządcy o niezaleganiu z opłatami,
 • kopia umowy najmu,

 

Miejsce złożenia dokumentów:

 • sekretariat w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich
 • poczta

 

Opłaty:

 • cena sprzedaży lokalu plus cena udziału w gruncie
 • cena operatu szacunkowego
 • koszty notarialne

 

Termin załatwiania:

 • odpowiedź - do 30 dni
 • termin załatwienia sprawy - ok. 2-3 miesięcy

 

Sposób załatwiania:

 • po pozytywnym rozpatrzeniu przez Burmistrza należy wykonać na własny koszt wycenę lokalu oraz rzut kondygnacji
 • uchwała rady miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty
 • podanie do publicznej wiadomości na okres 21 dni informacji o nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Ziemia Strzelecka, tablica ogłoszeń i BIP) - 6 tygodni na złożenie wniosku, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
 • protokół uzgodnień
 • akt notarialny

 

Tryb odwoławczy:

Brak

 Podstawa prawna:

 • Uchwała nr XII/70/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie określania zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała Nr XVI/100/07 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 24 października 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Uchwała Nr LV/403/10 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze  zm.).
 • Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o własności lokali (Dz. U. nr 85, poz. 388 z późniejszymi zmianami ).
 • Kodeks cywilny.

 

Załącznik:

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego przez dotychczasowego najemcę

 

Informacja zatwierdzona przez Alicja Korzeniowska dnia 27.05.2011 11:50
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.05.2011 11:50. Odsłon 320, Wersja 5
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony