Formularze podatkowe obowiązujące w 2013 roku
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: II/2/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Informacja w sprawie podatku leśnego
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: II/2/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Dane o nieruchomościach leśnych
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: III/3/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Deklaracja na podatek od środków transportowych
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: I/1/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Dane o zwolnieniach i ulgach w podatku rolnym
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: I/1/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Informacja w sprawie podatku rolnego
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: I/1/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Dane o nieruchomościach rolnych

Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 3
Numer: II/2/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Dane o zwolnieniach w podatku leśnym
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 1
Numer: I/1/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Deklaracja na podatek rolny
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 2
Numer: II/2/2013, Z dnia: 07.01.2013, Zmieniana:  

Deklaracja na podatek leśny
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 1
Początek strony