Podatek leśny
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXIII/146/2004, Z dnia: 24.11.2004, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie określenia informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 24.11.2004.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 17.02.2005 , wersja 1
Początek strony