Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych (wygasły...)
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2007 roku w zakresie podatków lub opłat udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00zł
powrót...
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 01.07.2008
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.07.2008. Wygasa 01.08.2008. Odsłon 198
Początek strony