2013
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXXII/248/2012, Z dnia: 27.11.2012, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013,
Załączniki:
xxxii_248_12.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 07.01.2013.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2013 , wersja 1
Początek strony