Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”.
Sortowanie wyników: Numer Z dnia  
Numer: XVII/103/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie”. (załącznik dostępny w wersji papierowej)
Załączniki:
u_xvii_103_2007.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 08.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.01.2010 , wersja 1
Numer: XLVII/338/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie".
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 08.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.01.2010 , wersja 1
Numer: LIX/422/2010, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie aktualnosci Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Krajeńskie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj, dnia 07.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.01.2011 , wersja 1
Początek strony