2007
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: II/30/2007, Z dnia: 18.05.2007, Zmieniana:  

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2006r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w zakresie: Ochrona zdrowia i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych - wypoczynek letni /obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych/
Załączniki:
konkurs.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 18.05.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.05.2007 , wersja 3
Numer: I/0/2007, Z dnia: 05.02.2007, Zmieniana:  

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2007r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego
Załączniki:
ogloszenie_or.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 05.02.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.01.2007 , wersja 1
Numer: IV/13/2006, Z dnia: 14.12.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2007 roku.
Załączniki:
u_iv_13_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 14.12.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.01.2007 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załączniki:
wzor_oferty.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.01.2007 , wersja 3
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
Załączniki:
wzor_umowy.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.01.2007 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Załączniki:
wzor_sprawozdania.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.01.2007 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ) z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Załączniki:
rozporzadzenie.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.01.2007 , wersja 1
Początek strony