Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
„ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelc „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”.
więcej...
Aktualizacja: 01.07.2009 Utworzono: 01.07.2009
,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w M-G OPS w Strzelcach Krajeńskich Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. w dniu 1 stycznia 2009r. rozpoczął realizację projektu pt. ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich”
więcej...
Aktualizacja: 13.01.2009 Utworzono: 13.01.2009
„ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej" Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich od dnia 01 lipca do 31 grudnia 2008r. realizuje Projekt Systemowy „ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Krajeńskich
więcej...
Aktualizacja: 14.11.2008 Utworzono: 14.11.2008
Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice – Tuczno (podetap Bobrówko-Tuc Budowa kanalizacji ogólnospławnej na terenie gminy – etap I Bronowice – Tuczno (podetap Bobrówko-Tuczno).
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2008 Utworzono: 25.01.2008
Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich. Rewitalizacja rynku w Strzelcach Krajeńskich.
więcej...
Aktualizacja: 25.01.2008 Utworzono: 25.01.2008

aktualne... Początek strony