Zarządzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: L/42/2012, Z dnia: 24.05.2012, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
Informacja zatwierdzona przez dnia 29.05.2012.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.05.2012 , wersja 1
Numer: CLI/14/2011, Z dnia: 04.08.2011, Zmieniana:  

Zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach otwartego konkursu projektów

 

Załączniki:
zarzadzenie_wniosek.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.08.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 02.05.2011 , wersja 2
Numer: L/50/2011, Z dnia: 08.06.2011, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 08 czerwca 2011 roku w sprawie zasad umieszczania reklam, lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie oraz pobierania z tego tytułu opłat.
Informacja zatwierdzona przez dnia 01.07.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.07.2011 , wersja 1
Numer: CLI/32/2011, Z dnia: 20.04.2011, Zmieniana:  

Zarządzenie w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151 - 14/2008 Burmistrza Strzelec Krajeńskich
z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad umieszczania reklam, lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie oraz pobierania z tego tytułu opłat.

Informacja zatwierdzona przez dnia 28.04.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 28.04.2011 , wersja 1
Numer: CLI/15/2011, Z dnia: 07.03.2011, Zmieniana:  

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Strzelce Krajeńskiew 2011 roku 
Załączniki:
zarzadzenie_sport.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 08.03.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.03.2011 , wersja 1
Numer: CLII/14/2010, Z dnia: 25.03.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-14/2010 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie Regulaminu kontroli Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i jednostek organizacyjnych Gminy.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.03.2010 , wersja 1
Numer: CLII/8/2010, Z dnia: 19.02.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za grunty gminne przeznaczone do tymczasowego wykorzystania na cele rolne.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 26.02.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 26.02.2010 , wersja 1
Numer: CLII/7/2010, Z dnia: 10.02.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie w sprawie ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.02.2010 , wersja 1
Numer: CLII/6/2010, Z dnia: 08.02.2010, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-06/2010 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 08 lutego 2010 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Krajeńskich Regulaminu Organizacyjnego.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 10.02.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.02.2010 , wersja 1
Numer: CLII/58/2009, Z dnia: 18.12.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-58/2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Strzelcach Krajeńskich Regulaminu Organizacyjnego.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: CLI/65/2009, Z dnia: 10.12.2009, Zmieniana:  

ZARZĄDZENIE Nr 0151-65/09 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 10.12.2009 r. w sprawie określenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy
Załączniki:
0152_65_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 13.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 13.01.2010 , wersja 1
Numer: CLII/32/2009, Z dnia: 30.06.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
0152_32_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.06.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.01.2010 , wersja 2
Numer: CLII/33/2009, Z dnia: 30.06.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-33/09 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 30 czerwca 2009r.w sprawie okresowych ocen pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
Załączniki:
0152_33_2009.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 11.01.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 11.01.2010 , wersja 1
Numer: CLII/17/2009, Z dnia: 09.04.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152/17 /09 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 09 kwietnia 2009r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za lokale użytkowe, garaże i dzierżawę gruntów o przeznaczeniu innym niż rolnicze na terenie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 29.05.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.05.2009 , wersja 1
Numer: CLII/4/2009, Z dnia: 22.01.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152 – 4/2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Opiniującej.
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 22.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 22.01.2009 , wersja 1
 1 2 
Początek strony