Zarządzenia Burmistrza Strzelec Krajeńskich
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: CLI/3/2009, Z dnia: 15.01.2009, Zmieniana: CLI/14/2008

Zarządzenie Nr 0151 - 3/2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0151 - 14/2008 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zasad umieszczania reklam, lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie oraz pobierania z tego tytułu opłat.
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 19.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 19.01.2009 , wersja 1
Numer: CLI/2/2009, Z dnia: 09.01.2009, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0151- 2/ 2009 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 9 stycznia 2009 roku w sprawie ustalenia zasad używania hejnału Gminy Strzelce Krajeńskie
Informacja zatwierdzona przez Emilia Bartos dnia 14.01.2009.
Opublikowana przez Emilia Bartos dnia 14.01.2009 , wersja 1
Numer: CLII/42/2008, Z dnia: 29.05.2008, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152 - 42/2008 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie wprowadzenia legitymacji slużbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
0152_42_2008.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 29.05.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 03.06.2008 , wersja 1
Numer: CLI/14/2008, Z dnia: 31.03.2008, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie zasad umieszczania reklam, lokalizowania wesołych miasteczek i cyrków na gruntach lub obiektach stanowiących własność Gminy Strzelce Krajeńskie oraz pobierania z tego tytułu opłat.
Załączniki:
0151_14_2008.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 31.03.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.04.2008 , wersja 1
Numer: CLI/38/2007, Z dnia: 06.08.2007, Zmieniana:  

ZARZĄDZENIE Nr 0151- 38/2007 Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 6 sierpnia 2007r. w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 06.08.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.08.2007 , wersja 1
Numer: CLII/12/2007, Z dnia: 02.02.2007, Zmieniana:  

Zarządzenie Nr 0152-12/2007 Burmistrza Strzelec Krajeńskichz dnia 2 lutego 2007 roku w sprawie Regulaminu kontroli wewnętrznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 02.02.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 21.08.2007 , wersja 1
Numer: CLII/26/2005, Z dnia: 25.07.2005, Zmieniana:  

Zarządzenie w sprawie instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 23.02.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.02.2010 , wersja 1
 1 2 
Początek strony