Wyniki otwartego konkursu ofert (wygasły...)

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sferze:

  1. upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, w tym osób niepełnosprawnych
  2. współpracy ze społecznościami lokalnymi
  3. ochrony zdrowia i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

powrót...
Załączniki:
zarzadzenie_wyniki.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.02.2012
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.02.2012. Wygasa 31.12.2012. Odsłon 482
Wersja : 1 2 
Początek strony