Publiczne Gimnazjum
Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Krajeńskich
ul. J. Słowackiego 14  
66 – 500 Strzelce Krajeńskie   
tel./faks (0–95) 763 –27-67
 
http://gimstrzelce.edupage.org   
mailto:gimstrz@poczta.onet.pl  
"Nasza szkoła gwarantuje rozwój osobowości w atmosferze życzliwości"

 

Dyrektor szkoły: mgr Waldemar Borkowski
Wicedyrektorzy dyrektorzy: mgr Anna Gawlik,  mgr Bożena Harazińska
Kierownik administracyjno-gospodarczy: Mirosława Niedźwiedź
Sekretariat: Stanisława Marciszewska
Przewodniczący Rady Rodziców: Alicja Misiaszek


Liczba oddziałów: 28, w tym 3 odziały przysposabiające do pracy zawodowej
Liczba nauczycieli: 61

Liczba uczniów: 738

Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych: 31
Sala gimnastyczna
Boisko
Biblioteka
Multimedialne Centrum Informacji
Dwie pracownie komputerowe
Stałe łącze z Internetem, szkoła ma własną sieć LAN
Sklepik uczniowski

Gazeta „Bez Tytułu”

                 Szkoła położona jest nad samym jeziorem. Duża liczba absolwentów bez trudu dostaje się do szkół ponadgimnazjalnych. Uczniowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.
i od samego istnienia gimnazjum czołowe wyniki w zawodach sportowych. Absolwenci utrzymują stały kontakt ze szkołą. Gimnazjum jest skomputeryzowane i połączone z siecią Internet, posiada radiowęzeł i faks, a także własną stronę www. W szkole obecnie pracuje
24 nauczycieli dyplomowanych, 21 mianowanych, 10 nauczycieli kontraktowych, a także
12 nauczycieli egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego i 1 ekspert MEN. Do mocnych stron szkoły należy jej skomputeryzowanie, stałe podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, dobra promocja placówki, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, właściwie realizowana jest praca z uczniem zdolnym, co skutkuje szerokim udziałem uczniów w konkursach przedmiotowych
i sportowych, a także dostrzeganie problemów. Szkoła współpracuje ze szkołą w Tornesch koło Hamburga /Niemcy/ i gimnazjum Kellera w Berlinie.
Na co kładziemy nacisk?


W szkole kładziemy nacisk na przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcie jak najlepszych wyników w kształceniu i wychowaniu uczciwego młodego człowieka, który potrafi znaleźć się w świecie w każdej sytuacji.

Co nas wyróżnia?

Szkoła nasza jest przestrzenna, posiada dwie sale komputerowe, dużą halę sportową, szerokie jasne korytarze, odpowiednie zaplecze i dobrze wykształconą kadrę. Jest szkołą przyjazną dla ucznia, dbającą o zapewnienie bezpieczeństwa. W naszej szkole odbywa się bardzo dużo różnorodnych zajęć i uroczystości. Na zajęciach np. kółka teatralnego ucz. mogą kształcić
i rozwijać swoje ukryte talenty aktorskie, na kółku recytatorskim kształcą piękno języka ojczystego, a na kółku plastycznym rozwijają wyobraźnię. W szkole prowadzony jest chór, który swym śpiewem uświetnia nie tylko uroczystości szkolne ale również pozaszkolne. Ważnymi wydarzeniami w szkole są organizowane i przeprowadzane akcje charytatywne- "I Ty możesz zostać św. Mikołajem" oraz "Pomóż i Ty" są one pięknym przykładem udzielania pomocy innym i kształtowania wrażliwości na ból i cierpienie. Innym wydarzeniem są coroczne obchody Dnia Ziemi. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na etapie powiatowym, wojewódzkim
i centralnym.

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w szkole prowadzone są w formie kółek przedmiotowych, zainteresowań
 i SKS-ów. Są one bezpłatne, mogą w nich brać udział wszyscy uczniowie chętni. Odbywają się raz w tygodniu. Łącznie na zajęcia uczęszcza 394 uczniów. Uczniowie mogą wybrać dobrowolnie kółka na które chcą uczęszczać w szkole- jest ich dużo. Na tych zajęciach uczniowie mogą rozwijać i kształtować swoje umiejętności i zdobywać wiedzę. W bieżącym roku szkolnym mamy zatwierdzonych 52 godzin tygodniowo.

Dla szczególnie zdolnych

Uczniowie szczególnie zdolni otrzymują pomoc dodatkową, nie tylko uczestniczą w zajęciach kół przedmiotowych ale również różnicowana jest dla nich praca na lekcjach. Otrzymują dodatkowe zadania z materiałem rozszerzonym (testy, zadania, referaty). Dodatkowo pracują z nimi nauczyciele indywidualnie. Dzięki temu uczniowie ci uzyskują wysokie noty na różnego rodzaju konkursach. Często nauczyciele organizują dla takich uczniów spotkania z ciekawymi ludźmi i wyjazdy.

Oferta dla uczniów z trudnościami

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce prowadzona jest bezustannie. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych, gdzie nauczyciel stara się indywidualnie udzielić wsparcia uczniom
z trudnościami w nauce. Dużą pomoc otrzymują uczniowie od pedagoga szkolnego, który współpracuje
z PPP. Przeprowadzane są liczne warsztaty, terapie, badania pedagogiczne. Ponadto uczniowie kl. III mogą korzystać z zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

Języki obce

angielski, niemiecki i język rosyjski


Jak uczymy języków

W szkole uczniowie mają do wyboru dwa języki obce. Każda klasa ma 3 godziny tygodniowo nauki j. obcego. Na zajęciach nauczyciele wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne zachęcając uczniów do nauki. Istnieją dodatkowe zajęcia wyrównawcze, na które mogą uczęszczać uczniowie mający problemy w nauce j. obcego, a dla zdolnych są zajęcia, na których mogą doskonalić język i zdobywać dodatkowe umiejętności. Młodzież naszej szkoły bierze udział w wymianie polsko-niemieckiej ze szkołą w Tornesch i Gimnazjum Kellera w Berlinie.

Zajęcia profilaktyczne

W szkole realizowany jest program profilaktyki. Do jego opracowania została powołana komisja. zajęcia prowadzi pedagog szkolny, a także nauczyciele na godz. do dyspozycji wychowawcy klasy i nauczyciele poszczególnych zaj. edukacyjnych. To także zajęcia z pielęgniarką szkolną, przedstawicielem ds. profilaktyki z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. i inni ciekawi ludzie, którzy mogą wesprzeć szkole w działaniach profilaktycznych, jak chociażby spotkania z policjantem ds. nieletnich.
 Imprezy, wydarzenia

W szkole odbywają się cykliczne imprezy. W II tygodniu września cały tydzień poświęcony jest wymianie ze szkołą w Tornesch (Koło Hamburga Niemcy. Potem wybory do samorządu uczniowskiego (który poprzedza tydzień plakatowy), mała Olimpiada Gimnazjalisty, Dzień Ziemi, EuroPiknik (imprezy, w których uczestniczy cała społeczność uczniowska. To także charytatywny noworoczny bal karnawałowy. Do ciekawych pomysłów należą także Dni Krajów Unii Europejskich organizowane przez Koło EuroStrzelec.

Konkursy

W szkole organizowane są różnorodne konkursy, zarówno na etapie szkolnym, jak i powiatowym. szczególnie dużym powodzeniem cieszy się Powiatowy Konkurs Mitologiczny i Powiatowy Konkurs o UE. Zanim odbędzie się etap powiatowy, uczniowie najpierw biorą udział w etapie szkolnym. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie rozsyłają do szkół informacje zawierające termin konkursu, cele, zakres materiału i regulamin. Szkoły chętnie biorą udział i zgłaszają się. Uczniowie otrzymują ciekawe nagrody.

Zawody sportowe

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują różne zawody sportowe w szkole, jak i poza szkołą. Dużym powodzeniem cieszą się: Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce koszykowej, w lekkiej atletyce. Uczniowie reprezentują naszą szkołę w zawodach międzyszkolnych: Powiatowa Sztafeta w biegach przełajowych, Wojewódzki Konkurs "Na olimpijskim szlaku", Miting Europa Viadrina, Mistrzostwa Euroregionu Proeuropa Viadrina Dzieci i Młodzieży w Szachach. Zajmują czołowe miejsca.

Organizacje w szkole

W szkole działa LOP i SU. Organizacje te włączają się w organizację różnych imprez i uroczystości szkolnych. Pod opieką LOP-u odbywa się "Sprzątanie świata". Członkowie LOP-u co roku biorą udział w rajdzie "szlakiem śródleśnych osad", różnych konkursach: Ponadregionalny konkurs Przyrodniczy "Drzewa i Krzewy Polski", "Wiedza o Parkach Krajobrazowych". Koło otrzymało III miejsce na najlepsze koło LOP. SU przygotowuje imprezy szk. i aktywnie włącza się w akcje charytatywne: WOŚP, Pomoż i TY, Akcja „Grosik”.

Wycieczki

W szkole organizowane są różnorodne wycieczki i wyjazdy. Z reguły są to wyjazdy klas do kina, teatru, biwaki i wycieczki krajoznawcze oraz zagraniczne - Czechy, Niemcy. Część wyjazdów jest dofinansowana. Szkoła i nauczyciele pozyskują środki od sponsorów prywatnych i różnych instytucji.

Współpraca z innymi szkołami

Szkoła współpracuje ze szkołą w Tornesch w Niemczech. Co roku dochodzi do wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Uczniowie mają możliwość poznania zasad panujących w szkole niemieckiej, kształcą język i kulturalne nawyki współżycia w grupie. Wymiana rozpoczęła się w 2001r. Natomiast w 2006 rozpoczęliśmy wymianę z Gimnazjum Kellera w Berlinie.

Współpraca z innymi instytucjami

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami w celach zapewnienia bezpieczeństwa, pomocy uczniom, kształcenia pozytywnych postaw. Do instytucji tych należy: Policja, Sąd Rejonowy, Ośrodek Pomocy Rodzinie w Drezdenku, ZBOWiD, PPP, Straż Pożarna, Agencja Rolna Restrukturyzacji Skarbu Państwa, parafia. Instytucje te udzielają szkole dużej pomocy i wsparcia nawet w celach remontowych.


Laureaci

W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym:Laureat z biologii M. Kuncewicz (2001/02)op.D.Ganowska
i M. Adamiszyn (2002/03),finalistka z chemii J.Jędrasik opiekun.Anna Gawlik, A.Suchto, A.Węgrzyn (2003/04),op.M.Jutkiewicz j. polski i j. angielski E. Karczmarek oiekun.E.Jankowska(2001/2002 i 2002/2003), laureat z chemii P. Lewandowski (2002/03)op.R.Welman i M. Cywiński (2003/ 04). Ponadto szkoła ma 32 finalistów konkursów z j. polskiego (4),z chemii (4), z biologii (8), z matematyki (2).j. angielski (4).Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej w Warszawie-laureat A. Spiak,2004/05opiekun .I.Mańkowksa laureaci z chemii (3 ) S.Paszkowski, Anna Węgrzyn , Mateusz Stępiński opiekun.Anna Gawlik, historia laureat S.Paszkowski opiekun.B.Harazińska,  .finalista z biologii K.Piekarski op.D.Ganowska, finalista z geografii M.Haleczko opiekun.R.Jażdżewska, finalista z chemii D.Kozaropiekun Ogólnopolskiego.Ganowska, finalista Ogólnopolskiego Turnieju Pożarniczej M.Fabiański opiekun B.Harazińska.Rok szkolny 2005/06 laureaci ( 2 ) z geografii B.Sawicki opiekun P.Darowski, M.Haleczko opiekun R.Jażdżewska, finaliści z chemii (3 ) M.Fabiański, P.Kołodziejski opiekun Anna Gawlik, J.Welman opiekun M.Kordyńska, finalista z historii M.Haleczko..Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych K.Kandefer II m. opiekun K.Borek, Halowe Mistrzostwa Woj.Lubuskiego-Cottbus Im  N.Czerniak, F.Mateusz opiekun K.Borek,Mistrzostwa Makroregionu LA-Wrocław opiekun K.Borek.
Rok szkolny 2006/07 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików LA Im N.Czerniak, II J.Dobrowolski,
II M.Fornalczyk  opiekun K.Borek.Mały Memoriał im J.Kusocińskiego ( Mistrzostwa Polski Młodzików Siedlce IV m N.Czerniak, J.Dobrowolski, M.Fornalczyk opiekun K.Borek.

Sukcesy sportowe

Im. indywidualnie w finale woj. w. Turnieju "Na Olimpijskim szlaku", IIm. drużynowo w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży, II m. drużynowo w finale woj. Turnieju o bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, II m. w finale woj. turnieju w piłkę nożną, IIm. w finale woj. w piłce koszykowej dziew. i chł. oraz w piłce nożnej, III m. w finale woj. Olimpiady Młodzieży w Słubicach, uczestniczenie w etapie ogólnopolskim finału po zajęciu II m. w Mistrzostwach Lekkiej Atletyki w biegu na 1000m (Ł. Borek)

Inne sukcesy...

Międzywojewódzki Konkurs Informatyczny (VIIIm.), IVm. w Ogólnopolskim Konkursie Pożarniczym, IIIm. drużynowo w finale okręgowym konkursu "Światowe Dni Ochrony Przyrody", Uczestnictwo (po zwycięstwie woj.) w eliminacjach centralnych OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" w latach 2003/2004, 2004/05 i 2005/06, laureatka Konkursu "Moja przygoda w 2003r." ogłoszonego przez czasopismo "Victor", IIIm. na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP, Finalistki XIX Konkursu Przyrodniczego "Drzewa
i krzewy Polski" i inne.
 

Osiągnięcia nauczycieli

W szkole pracuje 24 nauczycieli dyplomowanych, 12 egzaminatorów zewnętrznego egzaminu i 1 ekspert MEN. Nauczyciele poza osiągnięciami swoich uczniów otrzymują nagrody Dyrektora Szkoły, Burmistrza, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej (4) Odznaki, "Zasłużony dla miasta", a grono pedagogiczne otrzymało wyróżnienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w etapie wojewódzkim za "Program wychowawczy szkoły wspierający rodzinę" i wiele wyróżnień za pomoc charytatywną dla potrzebujących.

KONKURSY PRZEDMIOTOWE I ZAWODY SPORTOWE

ROK SZKOLNY 2006/2007
osiągnięcia na szczeblu ogólnopolskim
OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY KANGUR 2007
I msc. w kat. 1J – Frontczak Piotr kl. 3B                  
II msc. w kat. 1J – Garbol Mateusz                                             
II msc. w kat. 2K – Waszak Natalia kl. 2E                 
VII msc. I wyróżnienie w kat 1K – Pyka Kalina        
MAŁY MEMORIAŁ IM. J. KUSOCIŃSKIEGO (MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW W LA – SIEDLCE 29 – 30.10.2006r.)
IV msc. (skok wzwyż) – Czerniak Norbert kl. 3F                                    
SAMSUNG ATHLETIC CUP HALOWE MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW W LA – SPAŁA 16-17.11.2006r.
ZŁOTY MEDAL (skok wzwyż) – Czerniak Norbert               
BRĄZOWY MEDAL (300m) – Dobrowolski Jakub kl. 3F                        

  SZCZEBEL WOJEWÓDZKI
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII
LAUREAT –  Frontczak Piotr. 3B
               
FINALIŚCI – Sawicki Bartosz kl. 3D          
   
WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z BIOLOGII
FINALISTA – Sawicki Bartosz  kl. 3D       
WOJEWÓDZKI KONKURS HUMANISTYCZNY „ALFIK”
VI msc. – Pyka Kalina                    
OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY „LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO. OD KONFEDERACJI BARSKIEJ DO POWSTANIA STYCZNIOWEGO” – ETAP REJONOWY
III msc. – Adamczewski Łukasz kl. 3E                       
Reprezentowanie szkoły na etapie okręgowym w Poznaniu
WOJEWÓDZKI KONKURS KRASOMÓWCZY „LUBUSKIE, HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ”
LAUREAT – Ganowska Weronika kl. 2E                  
WYRÓŻNIENIA – Kierus Michał kl. 1E                                                        
 Klancko Marta kl. 2i                 
WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY „NA OLIMPIJSKIM SZLAKU”
II msc. – Rachtan Maciej                                               
III MSC. w WOJEWÓDZKIM KONKURSIE NA NAJLEPIEJ PRACUJĄCE SZKOLNE KOŁO LOP         XX EDYCJA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU „MÓJ LAS”
WYRÓŻNIENIE – Kołupajło Aleksandra                   
MIĘDZYWOJEWÓDZKIE MISTRZOSTWA MŁODZIKÓW W LA ZIELONA GÓRA 16.09.2006r.
ZŁOTY MEDAL (skok wzwyż) – Czerniak Norbert kl. 3F                   
SREBRNY MEDAL (300m) – Dobrowolski Jakub kl. 3
F
BRĄZOWY MEDAL (100m) – Dobrowolski JakubBRĄZOWY MEDAL (300m) – Fornalczyk Mateusz kl. 3F                  
 
Awans Czerniaka, Dobrowolskiego i Fornalczyka do Finału Mistrzostw Polski Młodzików w LA

SZCZEBel powiatowy

OTWP „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” – ETAP POWIATOWY
I msc. – Warzech Karolina kl. 3F                                
Awans do etapu wojewódzkiego
BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO – ETAP POWIATOWY
I msc. drużynowo – G. Kusa 3b, K. Pietrzak 2d, B. Zagrodny 2d          
I msc. indywidualnie – Kusa Grzegorz kl. 3B
REGIONALNY KONKURS MITOLOGICZNY
I msc. – Rachtan Maciej kl. 2D                                    
II msc. – Wałdoch Aleksandra kl. 2E                         
 
REGIONALNY KONKURS „NAD WARTĄ I NOTECIĄ”
V msc. drużynowo (M. Garczewska, K. Pyka, A. Garczewska )           
  POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „POEZJA I PROZA NA WSCHÓD OD BUGU“WYRÓŻNIENIE – Ganowska Weronika kl. 2E                                         
                           Pyka Karolina kl.Id
POWIATOWY KONKURS LITERACKI
LAUREAT – Ganowska Weronika kl. 2E                                                 
 
POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY- DREZDENKO
LAUREACI – Pyka Kalina
kl.Id
                   
Wianecka Agnieszka1E                                                
                                               
               
Sawicki Bartosz kl. 3D                                                        
LUBUSKI KONKURS RECYTATORSKI – etap powiatowy
LAUREATKA – Czopur Monika
                                                  
WYRÓŻNIENIE – Bujacz Joanna, Szczepaniak Beata           
MIEJSKO –GMINNE ZAWODY SPORTOWO – POŻARNICZE MDP
II msc drużynowo (M. Stępińska, K. Warzecha, J. Niedźwiedź, B, Brygała, T. Majewski I. Okseniuk, J. Hyś, K. Psuja, C. Ulański)   
LIBUSKI KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH – ŁAGÓW 26.05.2007r.
I msc. –soliści klasy B – Chmielewski Karol kl. 3F
IV GORZOWSKI KONKURS SYGNALISTÓW MYŚLIWSKICH 12.05.2007r.
III msc. w kl. B klasyfikacji solowej – Chmielewski Karol kl. 3F
ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KOŁA ZAINTERESOWAŃ
LP KOŁO PROWADZĄCY
1. RECYTATORSKIE IRENA MAŃKOWSKA 
2. TEATRALNE MARZENA SURMA 
5. INFORMATYCZNE JOANNA HORBANOWICZ- BAŁUK
6. CHÓR SZKOLNY

KATARZYNA WOŹNIAK-ANCUTA

   Koła przedmiotowe
LP KOŁO PROWADZĄCY
1. POLONISTYCZNE MONIKA KARKOSZKA  
2. CHEMICZNE DOROTA GANOWSKAANNA GAWLIK
3. MATEMATYCZNE JOANNA WRONA 
4. HISTORYCZNE PAWEŁ CHUDZIK 
5. GEOGRAFICZNE RENATA JAŻDŻEWSKA  
6. FIZYCZNE ANETA KAMZELSKA-BĘBEN  
7. BIOLOGICZNE MARIA JUTKIEWICZ  
8. EKOLOGICZNE GRAŻYNA CZARNECKA 
9.

 

JĘZYK NIEMIECKI

EWA STRZYŻYKOWSKA SKS
1. SKS LESZEK MAŁECKI
2. SKS IWONA MAŁECKA
3. SKS WIOLETTA CZERNIAK
SKS AGNIESZKA CHOROSZKIEWICZ
5. SKS ZBIGNIEW NOWIK
6. SKS RADOSŁAW KUBIAK
7. SKS JAROSŁAW LEWANDOWSKI
8. SKS KRZYSZTOF BOREK
  Na terenie szkoły działają:
LP. SZKOLNE ORGANIZACJE PROWADZĄCY
1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI AGNIESZKA KOLASA, AGNIESZKA KIONA,
DOROTA BŁASZAK
2. LOP MARIA JUTKIEWICZ
3. GAZETKA SZKOLNA MONIKA KARKOSZKA
4. SZKOLNE KOŁO CARITAS GRAŻYNA WIANECKA
5. RADIOWĘZEŁ IWONA MOSIEWICZ-WOŹNIAK
  

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 01.12.2010 11:32
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.12.2010 11:32. Odsłon 1688, Wersja 7
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony