Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

na okres od 1 stycznia 2006 roku do  26 października 2006 roku

 

 

 Styczeń – 1 posiedzenie

 1.Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2005 rok.

 

 

Luty -  1 posiedzenie

 1.  Analiza wpływu należności podatkowych za 2005 rok  oraz stanu zaległości podatkowych na 31 grudnia 2005 roku.

 

Marzec– 1 posiedzenie

 1.Realizacja budżetu gminy za rok 2005 ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu inwestycyjnego oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej za 2005 rok.

 

Kwiecień– 2 posiedzenia

 1. Analiza sprawozdania z wykonania  budżetu za  2005 rok

 2.Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz  wniosku w sprawie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.01.2006 12:45
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.01.2006 12:45. Odsłon 707, Wersja 8
Wersja :   5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  z 17  
Początek strony