Plan Pracy Komisji Rewizyjnej

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH na 2013 rok 

Styczeń - 1 posiedzenie

1. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2012.
2. Analiza realizacji inwestycji ujętych w budżecie gminy na 2012 wraz z oceną ich wykonania.

Luty - 1 posiedzenie
1. Analiza wykonania dochodów podatkowych za 2012 rok oraz stanu zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2012 roku.

kwiecień - 2 posiedzenia
1. Analiza dokumentów zgromadzonych w związku z koniecznością wydania opinii w sprawie wykonania budżetu za rok 2012.

Maj/czerwiec - 2 posiedzenia
1. Wydanie opinii do sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.
2. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich (termin do 15 czerwca 2012 r.)

Wrzesień - 1 posiedzenie
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Krajeńskie.
2. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego w jednostkach podległych za I półrocze 2013 r.

Październik - 1 posiedzenie
1. Analiza realizacji uchwał Rady Miejskiej za okres I półrocza 2013 r.


Grudzień - 1 posiedzenie
1. Opracowanie planu pracy i planu kontroli na 2014 rok

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 09.01.2013 15:05
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.01.2013 15:05. Odsłon 531, Wersja 11
Wersja :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Początek strony