Danków
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: VIII/65/2003, Z dnia: 27.08.2004, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Danków.
Załączniki:
u_viii_65_2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.08.2004.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.11.2004 , wersja 2
Numer: VIII/64/2003, Z dnia: 27.08.2004, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego terenów w miejscowości Danków.
Załączniki:
u_viii_64_2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.08.2004.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.11.2004 , wersja 3
Numer: XVII/113/2004, Z dnia: 26.05.2004, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Danków.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 26.05.2004.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.11.2004 , wersja 1
Numer: XVII/112/2004, Z dnia: 25.05.2004, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Danków.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.05.2004.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 17.11.2004 , wersja 1
Numer: VI/50/2003, Z dnia: 30.04.2003, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejcowości Danków.
Załączniki:
u_vi_50_2003.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.04.2003.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.02.2005 , wersja 1
Początek strony