Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Uchwała nr 2/2011 Uchwała Nr 2/2011 Składu Orzekającego RIO w Zielonej Górze w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Strzelce Krajeńskie
więcej...
Aktualizacja: 19.01.2011 Utworzono: 19.01.2011
Uchwała RIO Nr 497/2010 Uchwała w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzelce Kraj. na lata 2011 - 2020 przedstawionej wraz zprojektem uchwały na 2011 rok.
więcej...
Aktualizacja: 10.12.2010 Utworzono: 10.12.2010
Uchwała RIO 496/2010 Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2011
więcej...
Aktualizacja: 03.12.2010 Utworzono: 03.12.2010
Uchwała Nr 33/2010 Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2009 rok
więcej...
Aktualizacja: 14.04.2010 Utworzono: 14.04.2010
SPRAWOZDANIE Rb-27S za 12 2009 rok SPRAWOZDANIE Rb-27S za 12 2009 rok

więcej...
Aktualizacja: 02.03.2010 Utworzono: 02.03.2010
Sprawozdanie Rb-28S za 12 2009 rok Sprawozdanie Rb-28S za 12 2009 rok
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2010 Utworzono: 02.03.2010
Sprawozdanie RB N za 12 2009 rok Sprawozdanie RB N za 12 2009 rok
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2010 Utworzono: 02.03.2010
Sprawozdanie Rb-Z za 12.2009 Sprawozdanie Rb-Z za 12.2009
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2010 Utworzono: 02.03.2010
Sprawozdanie Rb-NDS za 12.2009 Sprawozdanie Rb-NDS za 12.2009
więcej...
Aktualizacja: 02.03.2010 Utworzono: 02.03.2010
Uchwała Nr 507/2009 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 7 grudnia 2009 roku
więcej...
Aktualizacja: 15.12.2009 Utworzono: 15.12.2009
Sprawozdanie RB-Z Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2009 Utworzono: 29.05.2009
Sprawozdanie Rb- NDS Sprawozdanie Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE
więcej...
Aktualizacja: 29.05.2009 Utworzono: 29.05.2009
Uchwała Nr 425/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2008 roku
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2009 Utworzono: 22.01.2009
Uchwała Nr 446/2008 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2008 roku
więcej...
Aktualizacja: 22.01.2009 Utworzono: 22.01.2009
Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego
więcej...
Aktualizacja: 13.06.2008 Utworzono: 13.06.2008
 1 2 
aktualne... Początek strony