Punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) do zadań gminy należy udostępnianie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).

Poniżej zamieszczamy informację o punktach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie, w tym punkty sprzedaży sprzętu (poniższe informacje sporządzane są na podstawie danych przekazanych przez niżej wymienione podmioty):

 

  1.   Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. z siedzibą w Kostrzynie
ul. Żniwna
JMD S.A.
62 - 025 Kostrzyn  siedziba: Strzelce Krajeńskie
ul. Okrężna
66 - 500 Strzelce Krajeńskie (sklep BIEDRONKA)

  2.      Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OKSTER” Lidia Oknińska – Stanek
         ul. Legionów Polskich 26/15
         66-400 Gorzów Wlkp.  
punkt zbierania, w tym punkt zbierania zużytego sprzętu:
ul. Przemysłowa 3
66-500 Strzelce Kraj.
 
 Dwa razy w roku na terenach wiejskich organizowane są zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego od mieszkańców Gminy Strzelce Kraj.
Ww. odpady odbiera firma Elektrorecykling Bartosz Kubicki Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, z siedzibą w Nowym Tomyślu.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenach wiejskich, można również zanosić do muld na odpady wielkogabarytowe, które znajdują się w każdym sołectwie. Odbiorem odpadów zajmuje się firma Ragn – Sells Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 Co kwartał na terenie miasta Strzelce Krajeńskie organizowane są zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla mieszkańców miasta. Firmą odbierającą jest Ragn – Sells Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Kontenery rozstawione są w następujących miejscach:
1.          parking przy ulicy PCK (przy Banku Spółdzielczym)
2.          plac Rynkowy
3.          róg ul. Poznańskiej i Przemysława II
4.          miejsce parkingowe na ul. Słowackiego (obok Gimnazjum).
 
Informacja zatwierdzona przez Jurasz Anna dnia 27.04.2012 12:27
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.04.2012 12:27. Odsłon 143, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony