Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

   PLAN KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH
na 2012 rok

Maj - 1 kontrola
1. Ocena realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w 2011 r.

Czerwiec - 1 kontrola
2. Kontrola dotycząca rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Miejskiego w Strzelcach Krajeńskich za 2011 r. - terminowość, procedury.

Sierpień - 1 kontrola
3. Kontrola realizacji wydatków związanych z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2012 roku.

Listopad - 1 kontrola
4. Kontrola wydatków ponoszonych na remonty przeprowadzone w jednostkach oświatowych Gminy Strzelce Kraj. w 2012 r.


5. Kontrole doraźnie.

Informacja zatwierdzona przez dnia 12.01.2012 15:00
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.01.2012 15:00. Odsłon 707, Wersja 16
Wersja :   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Początek strony