Sprawozdanie z budżetu 2005
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 2005, Z dnia: 16.05.2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
Załączniki:
sprawozdanie_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 16.05.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 16.05.2007 , wersja 1
Początek strony