Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

na okres od 1 stycznia 2006 roku do  26 października 2006 roku

 

 

 Styczeń – 1 posiedzenie

 

*      Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2005 rok.

 

 

Luty -  1 posiedzenie

 

*      Analiza wpływu należności podatkowych za 2005 rok  oraz stanu zaległości podatkowych na 31 grudnia 2005 roku.

 

Marzec– 1 posiedzenie

 

*      Realizacja budżetu gminy za rok 2005 ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu inwestycyjnego oraz realizacja uchwał Rady Miejskiej za 2005 rok.

 

Kwiecień– 2 posiedzenia

 

*      Analiza sprawozdania z wykonania  budżetu za  2005 rok

*   Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz  wniosku w sprawie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 19.01.2006 10:45
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 19.01.2006 10:45. Odsłon 708, Wersja 6
Wersja :   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 17  
Początek strony