Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej

ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

1.       WYMAGANE  DOKUMENTY:

a/ „ Zgłoszenie likwidacji działalności gospodarczej ”  (WDG-3)

 

2.  TERMIN  ODPOWIEDZI:

a/ Do 14 dni od dnia zgłoszenia  ( art. 7 d ust. 1 Prawo działalności gospodarczej)

 

3.       OSOBA  ODPOWIEDZIALNA:

a/ Inspektor d.s. Działalności Gospodarczej

 

4.       UWAGI:

a/ Odbiór decyzji o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej może nastąpić w    jednej z dwóch form:

-          osobiście przez wnioskodawcę

-          za pośrednictwem poczty

 

       b/ O formie odbioru decyduje wnioskodawca

 

5.       Podstawa prawna art. 7 g ust. 1 i art. 7 e ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo działalności

gospodarczej (Dz. U. z 1999 r. , Nr 101 , poz. 1178 ze zmianami).

 

 

Załączniki:

WDG-3  LIKWIDACJA_DZIALALNOSCI.doc

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 14.11.2005 15:02
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 14.11.2005 15:02. Odsłon 360, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 4 5 
Początek strony