Podatek od nieruchomości
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XLVII/334/2009, Z dnia: 27.11.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie ustalenia rocznych stawek podatku od nieruchomości, udzielenia zwolnień oraz określenia wzorów formularzy.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 10.12.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.12.2009 , wersja 1
Początek strony