Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bobrówku

ul. Choszczańska 7

66-510 Bobrowko

Tel./faks: 95 763-51-27

e-mail: szkola.bobrowko@onet.pl

www.pspbobrowko.edupage.org

 

Dyrektor szkoły: Katarzyna Sikora

Liczba oddziałów: 6 +1 oddział przedszkolny

Liczba uczniów: 117

W tym: -Klasy I –VI -93 ; Klasa „O” -23; zajęcia rewalidacyjno –wychowawcze -1

Liczba nauczycieli: 8 pełnozatrudnionych, 3 niepełnozatrudnionych

Liczba pracowników niepedagogicznych: 3

 

Informacja zatwierdzona przez Zbigniew Pytel dnia 24.01.2012 15:07
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 24.01.2012 15:07. Odsłon 737, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 
Początek strony