Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XXII/170/2012, Z dnia: 20.02.2012, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2012r. do 31.03.2012r.

Załączniki:
u_xxii_170_2012.doc
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 24.02.2012.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 24.02.2012 , wersja 1
Numer: VI/54/2011, Z dnia: 30.03.2011, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Strzelce krajeńskie w okresie od 01.04.2011r do 31.03.2012r.
Załączniki:
u_vi_54_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez Rada Miejska w Strzelcach Kraj. dnia 28.04.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 28.04.2011 , wersja 1
Numer: V/36/2011, Z dnia: 23.02.2011, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowdzania ścieków na terenie gminy Strzelce Krajeńskie w okresie od 01.04.2011r do 31.03.2012r.
Załączniki:
u_v_36_2011.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.02.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 01.07.2011 , wersja 2
Numer: I/1/1, Z dnia: 03.03.2008, Zmieniana:  

Informacja w sprawie czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 03.03.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 03.03.2008 , wersja 1
Numer: XXI/139/2008, Z dnia: 26.02.2008, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych administrowanych przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
u_xxi_139_2008.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 05.11.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.11.2009 , wersja 1
Numer: XX/128/2008, Z dnia: 23.01.2008, Zmieniana: VIII/52/2007

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie Strzelce Krajeńskie.
Załączniki:
u_xx_128_2008.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 23.01.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.02.2008 , wersja 1
Numer: CLII/44/2007, Z dnia: 16.07.2007, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych i socjalnych.
Załączniki:
0152_44_2007.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 16.07.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 16.07.2007 , wersja 1
Numer: CLI/33/2008, Z dnia: 21.06.2007, Zmieniana:  

Zarządzenie Burmistrza Strzelec Krajeńskich w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Załączniki:
0151_33_2007.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 21.06.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.04.2008 , wersja 1
Numer: VIII/49/2007, Z dnia: 28.03.2007, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z sieci wodociągowej administowanej przez Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Widnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wielkoplskim.
Załączniki:
u_viii_49_2007.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 02.04.2007 , wersja 1
Numer: VIII/52/2007, Z dnia: 28.03.2007, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_viii_52_2007.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.04.2007 , wersja 1
Numer: XLIII/252/2006, Z dnia: 16.08.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych administrowanych przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 16.08.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.09.2006 , wersja 1
Numer: XXXIX/233/2006, Z dnia: 29.03.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie z sieci wodociągowej administrowanej przez Wojewódzki Zaklad Konserwacji Urzadzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim
Załączniki:
u_xxxix_233_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 29.03.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 03.08.2006 , wersja 1
Numer: XXXI/192/2005, Z dnia: 17.08.2005, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenia ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych administrowanych przez ZakŁad Komunalny sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
u_xxxi_192_2005 .doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 17.08.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 17.10.2005 , wersja 2
Numer: XXVII/176/2005, Z dnia: 30.03.2005, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Strzelce Krajeńskie z sieci wodociągowej administrowanej przez Wojewódzki Zakład Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych w Gorzowie Wielkopolskim.
Załączniki:
u_xxvii_176_2005.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 30.03.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 15.04.2005 , wersja 1
Numer: VII/53/2003, Z dnia: 25.06.2003, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strzelce Krajeńskie.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.06.2003.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.02.2005 , wersja 1
 1 2 
Początek strony