Plan kontroli Komisji Rewizyjnej

 

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

na I półrocze 2005 roku

 

 

Styczeń– 1 posiedzenie

1.Analiza umowy na dzierżawę obiektów stadionu w Strzelcach Kraj.

2.Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji za 2004 rok.

 

Luty -  1 posiedzenie 

Analiza wpływu należności podatkowych za 2004 rok  oraz stanu zaległości podatkowych na 31 grudnia 2004 roku. 

 

Marzec– 2 posiedzenia

1.Realizacja budżetu gminy za rok 2004 ze szczególnym uwzględnieniem wykonania planu inwestycyjnego.

2. Realizacja uchwał Rady Miejskiej za 2004 rok.

 

 Kwiecień– 2 posiedzenia

1.Analiza sprawozdania z wykonania  budżetu za  2004 rok

2.Opracowanie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2004 oraz  wniosku w sprawie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Krajeńskich.

 

 Czerwiec – 1 posiedzenie

Opracowanie planu pracy na II półrocze 2005 roku.

Informacja zatwierdzona przez dnia 18.02.2005 12:36
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 18.02.2005 12:36. Odsłon 708, Wersja 4
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  z 17  
Początek strony