Uchwała w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: LVIII/415/2010, Z dnia: 23.09.2011, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziadzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Załączniki:
lviii_415_10.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.11.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.11.2011 , wersja 1
Początek strony