Publiczne Gimnazjum

Publiczne Gimnazjum
w Strzelcach Krajeńskich

ul. J. Słowackiego 14  

66 – 500 Strzelce Krajeńskie   

tel./faks (0–95) 763 –27-67
  http://gimweb.fm.interia.pl  

 e-mail: gimstrze@poczta.onet.pl

 

"Nasza szkoła gwarantuje rozwój osobowości w atmosferze życzliwości"Dyrektor szkoły: mgr Waldemar Borkowski
Wicedyrektorzy dyrektorzy: mgr Anna Gawlik,  mgr Bożena Harazińska
Kier. administracyjno-gospodarczy: Zbigniew Pytel

Sekretariat: Stanisława Marciszewska
Przewodniczący Rady Rodziców : Mirosława Niedźwiedź


Liczba oddziałów: 28, w tym 3 odziały przysposobiające do pracy zawodowej
Liczba nauczycieli:
59
Liczba uczniów: 741

Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych: 31
Sala gimnastyczna
Boisko
Biblioteka

Multimedialne Centrum Informacji
Dwie pracownie komputerowe
Stałe łącze z Internetem, szkoła ma własną sieć LAN

Sklepik uczniowski

Gazeta „Bez Tytułu”

                 Szkoła położona jest nad samym jeziorem. Duża liczba absolwentów bez trudu dostaje się do szkół ponagimnazjalnych. Uczniowie zdobywają wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. i od samego istnienia gimnazjum czołowe wyniki w zawodach sportowych. Absolwenci utrzymują stały kontakt ze szkołą. Gimnazjum jest skomputeryzowane i połączone z siecią Internet, posiada radiowęzeł i faks, a także własną stronę www. W szkole obecnie pracuje 24 nauczycieli dyplomowanych, 21 mianowanych, 10 nauczycieli kontraktowych, a także 12 nauczycieli egzaminatorów egzaminu gimnazjalnego i 1 ekspert MEN. Do mocnych stron szkoły należy jej skomputeryzowanie, stałe podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli, dobra promocja placówki, pozyskiwanie środków pozabudżetowych, właściwie realizowana jest praca z uczniem zdolnym, co skutkuje szerokim udziałem uczniów w konkursach przedmiotowych i sportowych, a także dostrzeganie problemów. Szkoła współpracuje ze szkołą w Tornesch koło Hamburga /Niemcy/ i gimnazjum Kellera w Berlinie.


Na co kładziemy nacisk?

W szkole kładziemy nacisk na przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego, osiągnięcie jak najlepszych wyników w kształceniu i wychowaniu uczciwego młodego człowieka, który potrafi znaleźć się w świecie w każdej sytuacji.

Co nas wyróżnia

Szkoła nasza jest przestrzenna, posiada dwie sale komputerowe, dużą halę sportową, szerokie jasne korytarze, odpowiednie zaplecze i dobrze wykształconą kadrę. Jest szkołą przyjazną dla ucznia, dbającą o zapewnienie bezpieczeństwa. W naszej szkole odbywa się bardzo dużo różnorodnych zajęć i uroczystości. Na zajęciach np. kółka teatralnego ucz. mogą kształcić i rozwijać swoje ukryte talenty aktorskie, na kółku recytatorskim kształcą piękno języka ojczystego, a na kółku plastycznym rozwijają wyobraźnię. W szkole prowadzony jest chór, który swym śpiewem uświetnia nie tylko uroczystości szkolne ale również pozaszkolne. Ważnymi wydarzeniami w szkole są organizowane i przeprowadzane akcje charytatywne- "I Ty możesz zostać św. Mikołajem" oraz "Pomóż i Ty" są one pięknym przykładem udzielania pomocy innym i kształtowania wrażliwości na ból i cierpienie. Innym wydarzeniem są coroczne obchody Dnia Ziemi. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach na etapie powiatowym, wojewódzkim i centralnym.


 

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w szkole prowadzone są w formie kółek przedmiotowych, zainteresowań
 i SKS-ów. Są one bezpłatne, mogą w nich brać udział wszyscy uczniowie chętni. Odbywają się raz w tygodniu. Łącznie na zajęcia uczęszcza 394 uczniów. Uczniowie mogą wybrać dobrowolnie kółka na które chcą uczęszczać w szkole- jest ich dużo. Na tych zajęciach uczniowie mogą rozwijać i kształtować swoje umiejętności i zdobywać wiedzę. W bieżącym roku szkolnym mamy zatwierdzonych 52 godzin tygodniowo.

Dla szczególnie zdolnych

Uczniowie szczególnie zdolni otrzymują pomoc dodatkową, nie tylko uczestniczą w zajęciach kół przedmiotowych ale również różnicowana jest dla nich praca na lekcjach. Otrzymują dodatkowe zadania z materiałem rozszerzonym (testy, zadania, referaty). Dodatkowo pracują z nimi nauczyciele indywidualnie. Dzięki temu uczniowie ci uzyskują wysokie noty na różnego rodzaju konkursach. Często nauczyciele organizują dla takich uczniów spotkania z ciekawymi ludźmi i wyjazdy.

Oferta dla uczniów z trudnościami

Praca z uczniami mającymi trudności w nauce prowadzona jest bezustannie. Uczniowie mają możliwość korzystania z zajęć wyrównawczych, gdzie nauczyciel stara się indywidualnie udzielić wsparcia uczniom z trudnościami w nauce. Dużą pomoc otrzymują uczniowie od pedagoga szkolnego, który współpracuje z PPP. Przeprowadzane są liczne warsztaty, terapie, badania pedagogiczne. Ponadto uczniowie kl. III mogą korzystać z zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.

Języki obce


angielski, niemiecki i język rosyjski

Jak uczymy języków

W szkole uczniowie mają do wyboru dwa języki obce. Każda klasa ma 3 godziny tygodniowo nauki j. obcego. Na zajęciach nauczyciele wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne zachęcając uczniów do nauki. Istnieją dodatkowe zajęcia wyrównawcze, na które mogą uczęszczać uczniowie mający problemy w nauce j. obcego, a dla zdolnych są zajęcia, na których mogą doskonalić język i zdobywać dodatkowe umiejętności. Młodzież naszej szkoły bierze udział w wymianie polsko-niemieckiej ze szkołą w Tornesch i Gimnazjum Kellera w Berlinie.

Zajęcia profilaktyczne

W szkole realizowany jest program profilaktyki. Do jego opracowania została powołana komisja. zajęcia prowadzi pedagog szkolny, a także nauczyciele na godz. do dyspozycji wychowawcy klasy i nauczyciele poszczególnych zaj. edukacyjnych. To także zajęcia z pielęgniarką szkolną, przedstawicielem ds. profilaktyki z Urzędu Miejskiego w Strzelcach Kraj. i inni ciekawi ludzie, którzy mogą wesprzeć szkole w działaniach profilaktycznych, jak chociażby spotkania z policjantem ds. nieletnich.

 

Imprezy, wydarzenia

W szkole odbywają się cykliczne imprezy. W II tygodniu września cały tydzień poświęcony jest wymianie ze szkołą w Tornesch (Koło Hamburga Niemcy. Potem wybory do samorządu uczniowskiego (który poprzedza tydzień plakatowy), mała Olimpiada Gimnazjalisty, Dzień Ziemi, EuroPiknik (imprezy, w których uczestniczy cała społeczność uczniowska. To także charytatywny noworoczny bal karnawałowy. Do ciekawych pomysłów należą także Dni Krajów Unii Europejskich organizowane przez Koło EuroStrzelec.

Konkursy

W szkole organizowane są różnorodne konkursy, zarówno na etapie szkolnym, jak i powiatowym. szczególnie dużym powodzeniem cieszy się Powiatowy Konkurs Mitologiczny i Powiatowy Konkurs o UE. Zanim odbędzie się etap powiatowy, uczniowie najpierw biorą udział w etapie szkolnym. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie rozsyłają do szkół informacje zawierające termin konkursu, cele, zakres materiału i regulamin. Szkoły chętnie biorą udział i zgłaszają się. Uczniowie otrzymują ciekawe nagrody.

Zawody sportowe

Nauczyciele wychowania fizycznego organizują różne zawody sportowe w szkole, jak i poza szkołą. Dużym powodzeniem cieszą się: Mistrzostwa szkoły w biegach przełajowych, tenisie stołowym, piłce koszykowej, w lekkiej atletyce. Uczniowie reprezentują naszą szkołę w zawodach międzyszkolnych: Powiatowa Sztafeta w biegach przełajowych, Wojewódzki Konkurs "Na olimpijskim szlaku", Miting Europa Viadrina, Mistrzostwa Euroregionu Proeuropa Viadrina Dzieci i Młodzieży w Szachach. Zajmują czołowe miejsca.

Organizacje w szkole

W szkole działa LOP i SU. Organizacje te włączają się w organizację różnych imprez i uroczystości szkolnych. Pod opieką LOP-u odbywa się "Sprzątanie świata". Członkowie LOP-u co roku biorą udział w rajdzie "szlakiem śródleśnych osad", różnych konkursach: Ponadregionalny konkurs Przyrodniczy "Drzewa i Krzewy Polski", "Wiedza o Parkach Krajobrazowych". Koło otrzymało III miejsce na najlepsze koło LOP. SU przygotowuje imprezy szk. i aktywnie włącza się w akcje charytatywne: WOŚP, Pomoż i TY, Akcja „Grosik”.

Wycieczki

W szkole organizowane są różnorodne wycieczki i wyjazdy. Z reguły są to wyjazdy klas do kina, teatru, biwaki i wycieczki krajoznawcze oraz zagraniczne - Czechy, Niemcy. Część wyjazdów jest dofinansowana. Szkoła i nauczyciele pozyskują środki od sponsorów prywatnych i różnych instytucji.

Współpraca z innymi szkołami

Szkoła współpracuje ze szkołą w Tornesch w Niemczech. Co roku dochodzi do wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Uczniowie mają możliwość poznania zasad panujących w szkole niemieckiej, kształcą język i kulturalne nawyki współżycia w grupie. Wymiana rozpoczęła się w 2001r. Natomiast w 2006 rozpoczęliśmy wymianę z Gimnazjum Kellera w Berlinie.

Współpraca z innymi instytucjami

Szkoła współpracuje z różnymi instytucjami w celach zapewnienia bezpieczeństwa, pomocy uczniom, kształcenia pozytywnych postaw. Do instytucji tych należy: Policja, Sąd Rejonowy, Ośrodek Pomocy Rodzinie w Drezdenku, ZBOWiD, PPP, Straż Pożarna, Agencja Rolna Restrukturyzacji Skarbu Państwa, parafia. Instytucje te udzielają szkole dużej pomocy i wsparcia nawet w celach remontowych.

Laureaci

W Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym:Laureat z biologii M. Kuncewicz (2001/02)op.D.Ganowska i M. Adamiszyn (2002/03),finalistka z chemii J.Jędrasik opiekun.Anna Gawlik, A.Suchto, A.Węgrzyn (2003/04),op.M.Jutkiewicz j. polski i j. angielski E. Karczmarek oiekun.E.Jankowska(2001/2002 i 2002/2003), laureat z chemii P. Lewandowski (2002/03)op.R.Welman i M. Cywiński (2003/ 04). Ponadto szkoła ma 32 finalistów konkursów z j. polskiego (4),z chemii (4), z biologii (8), z matematyki (2).j. angielski (4).Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej w Warszawie-laureat A. Spiak,2004/05opiekun .I.Mańkowksa laureaci z chemii (3 ) S.Paszkowski, Anna Węgrzyn , Mateusz Stępiński opiekun.Anna Gawlik, historia laureat S.Paszkowski opiekun.B.Harazińska,  .finalista z biologii K.Piekarski op.D.Ganowska, finalista z geografii M.Haleczko opiekun.R.Jażdżewska, finalista z chemii D.Kozaropiekun Ogólnopolskiego.Ganowska, finalista Ogólnopolskiego Turnieju Pożarniczej M.Fabiański opiekun B.Harazińska.Rok szkolny 2005/06 laureaci ( 2 ) z geografii B.Sawicki opiekun P.Darowski, M.Haleczko opiekun R.Jażdżewska, finaliści z chemii (3 ) M.Fabiański, P.Kołodziejski opiekun Anna Gawlik, J.Welman opiekun M.Kordyńska, finalista z historii M.Haleczko..Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych K.Kandefer II m. opiekun K.Borek, Halowe Mistrzostwa Woj.Lubuskiego-Cottbus Im  N.Czerniak, F.Mateusz opiekun K.Borek,Mistrzostwa Makroregionu LA-Wrocław opiekun K.Borek.

Rok szkolny 2006/07 Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików LA Im N.Czerniak, II J.Dobrowolski, II M.Fornalczyk  opiekun K.Borek.Mały Memoriał im J.Kusocińskiego ( Mistrzostwa Polski Młodzików Siedlce IV m N.Czerniak, J.Dobrowolski, M.Fornalczyk opiekun K.Borek.

Sukcesy sportowe

Im. indywidualnie w finale woj. w. Turnieju "Na Olimpijskim szlaku", IIm. drużynowo w Lubuskiej Olimpiadzie Młodzieży, II m. drużynowo w finale woj. Turnieju o bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, II m. w finale woj. turnieju w piłkę nożną, IIm. w finale woj. w piłce koszykowej dziew. i chł. oraz w piłce nożnej, III m. w finale woj. Olimpiady Młodzieży w Słubicach, uczestniczenie w etapie ogólnopolskim finału po zajęciu II m. w Mistrzostwach Lekkiej Atletyki w biegu na 1000m (Ł. Borek)

Inne sukcesy...

Międzywojewódzki Konkurs Informatyczny (VIIIm.), IVm. w Ogólnopolskim Konkursie Pożarniczym, IIIm. drużynowo w finale okręgowym konkursu "Światowe Dni Ochrony Przyrody", Uczestnictwo (po zwycięstwie woj.) w eliminacjach centralnych OTWP "Młodzież zapobiega pożarom" w latach 2003/2004, 2004/05 i 2005/06, laureatka Konkursu "Moja przygoda w 2003r." ogłoszonego przez czasopismo "Victor", IIIm. na najlepiej pracujące Szkolne Koło LOP, Finalistki XIX Konkursu Przyrodniczego "Drzewa i krzewy Polski" i inne.

http://gimweb.fm.interia.pl

Osiągnięcia nauczycieli

W szkole pracuje 24 nauczycieli dyplomowanych, 12 egzaminatorów zewnętrznego egzaminu i 1 ekspert MEN. Nauczyciele poza osiągnięciami swoich uczniów otrzymują nagrody Dyrektora Szkoły, Burmistrza, Lubuskiego Kuratora Oświaty, Medal Komisji Edukacji Narodowej (4) Odznaki, "Zasłużony dla miasta", a grono pedagogiczne otrzymało wyróżnienie Lubuskiego Kuratora Oświaty w etapie wojewódzkim za "Program wychowawczy szkoły wspierający rodzinę" i wiele wyróżnień za pomoc charytatywną dla potrzebujących.
 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 15.01.2007 12:10
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 15.01.2007 12:10. Odsłon 1688, Wersja 1
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony