2011
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: CLI/17/2011, Z dnia: 11.03.2011, Zmieniana:  

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie zadań publicznych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja zatwierdzona przez dnia 11.03.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.08.2011 , wersja 2
Numer: I/1/2011, Z dnia: 28.01.2011, Zmieniana:  

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2011r. przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

Załączniki:
ogloszenie_1_2011.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 28.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 09.08.2011 , wersja 2
Numer: I/3/2010, Z dnia: 27.01.2011, Zmieniana:  

WZÓR SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Załączniki:
wzor_sprawozdania.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.01.2011 , wersja 1
Numer: I/1/2010, Z dnia: 27.01.2011, Zmieniana:  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010r.w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Załączniki:
rozporzadzenie.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.08.2011 , wersja 3
Numer: I/2/2010, Z dnia: 27.01.2011, Zmieniana:  

WZÓR OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Załączniki:
wzor_oferty.doc
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.01.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.08.2011 , wersja 4
Numer: LIX/428/10, Z dnia: 05.11.2010, Zmieniana:  

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2011"
Załączniki:
u_lix_428_10.pdf
Informacja zatwierdzona przez dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.08.2011 , wersja 2
Początek strony