Brak aktualnych wiadomości. Poniższe pochodzą z archiwum.
Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji Pozakonkursowy tryb udzielania dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego    
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2012 Utworzono: 22.06.2012
Ogłoszenie Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) na realizację zadania publicznego p
więcej...
Aktualizacja: 22.06.2012 Utworzono: 22.06.2012

aktualne... Początek strony