Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: 1, Z dnia: 23.11.2011

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012"
Załączniki:
sprawozdanie.jpg
Informacja zatwierdzona przez dnia 23.11.2011.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.11.2011 , wersja 2
Początek strony