2002-2006
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XLIV/260/2006, Z dnia: 25.09.2006, Zmieniana:  

Uchwała w spraei ulgi w podatku rolnym
Załączniki:
u_xliv_260_2006 .doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.09.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.11.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/257/2006, Z dnia: 25.09.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Strzelecko - Krajeńskiego Towarzystwa Kultury w Strzelcach Krajeńskich w formie darowizny nieruchomości zabudowanej o nr ewidencyjnym 364/1 o powiezrchni 580 m2 położonej przy zbiegu ulic Wojska Polskiegio i Podwale.
Załączniki:
u_xliv_257_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.09.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.11.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/256/2006, Z dnia: 25.09.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Załączniki:
u_xliv_256_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.09.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.11.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/262/2006, Z dnia: 25.09.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa – Komendanta Głównego Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie w formie darowizny niezabudowanych działek gruntu o nr ewidencyjnych: 487/2 o powierzchni 1.572 m² i nr 488/4 o powierzchni 1.946 m², położonych przy ul. Ogrodowej w Strzelcach Kraj.
Załączniki:
u_xliv_262_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.09.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.11.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/259/2006, Z dnia: 25.09.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie nadania statutu Warsztatu Terapii Zajęciowej
Załączniki:
u_xliv_259_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.09.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.11.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/261/2006, Z dnia: 25.09.2006, Zmieniana: XXXVI/215/2005

Uchwała w sparwie zmian budżetu gminy na 2006 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.09.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.11.2006 , wersja 1
Numer: XLIV/258/2006, Z dnia: 25.09.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprwie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Strzelce Krajeńskie - Warsztatu Terapii Zajęciowej
Załączniki:
u_xliv_258_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.09.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.11.2006 , wersja 1
Numer: XLIII/252/2006, Z dnia: 16.08.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych administrowanych przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Strzelcach Krajeńskich.
Załączniki:
u_xliii_252_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 16.08.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 04.09.2006 , wersja 1
Numer: XLIII/254/2006, Z dnia: 16.08.2006, Zmieniana: XXXVI/215/2005

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Załączniki:
u_xliii_254_2006..doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 16.08.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.11.2006 , wersja 2
Numer: XLIV/255/2006, Z dnia: 16.08.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie aktualizacji Planu Rozwoju Gminy Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
u_xliv_255_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 16.08.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.11.2006 , wersja 1
Numer: XLIII/253/2006, Z dnia: 16.08.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego w Strzelcach Kraj. w formie darowizny działki gruntu o nr ewidencyjnym 482/4 i powierzchni 79 m², oraz lokalu użytkowego o powierzchni 51,9 m² wraz z udziałem 0,074 w częściach wspólnych budynku, w którym położony jest lokal i udziałem w powierzchni działki, na której jest posadowiony, a które to nieruchomości położone są w Strzelcach Kraj. przy al. Piastów 17.
Załączniki:
u_xliii_253_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 16.08.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 23.11.2006 , wersja 1
Numer: XLII/242/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych dla których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa.
Załączniki:
u_xlii_242_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 06.07.2006 , wersja 1
Numer: XLII/248/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie przeprowadzenia konkursu na dyrektora szkoły podstawowej
Załączniki:
u_xlii_248_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 03.08.2006 , wersja 1
Numer: XLII/251/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie zmiany okręgów wyborczych.
Załączniki:
u_xlii_251_2006.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 03.08.2006 , wersja 1
Numer: XLII/246/2006, Z dnia: 28.06.2006, Zmieniana: XXXVI/215/2005

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.06.2006.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 06.07.2006 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 15  
Początek strony