2008
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: I/1/1, Z dnia: 25.08.2008, Zmieniana:  

Konsultacje społeczne nad „Programem współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”.
Załączniki:
konsultacje.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.08.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.08.2008 , wersja 1
Numer: III/8/2008, Z dnia: 07.08.2008, Zmieniana:  

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2008r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Strzelce Krajeńskie i Sołectwa Bobrówko
Załączniki:
konkurs.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 07.08.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 07.08.2008 , wersja 1
Numer: II/2/2008, Z dnia: 08.04.2008, Zmieniana:  

Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2008r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie
Załączniki:
ogloszenie_2.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 08.04.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 08.04.2008 , wersja 1
Numer: I/0/2008, Z dnia: 25.01.2008, Zmieniana:  

Burmistrz Strzelec Krajeńskich ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań samorządu gminy w 2008r. przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego
Załączniki:
ogloszenie_2008.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 25.01.2008.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.01.2008 , wersja 1
Numer: XVII/106/2007, Z dnia: 28.11.2007, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Krajeńskie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2008 roku.
Załączniki:
u_xvii_106_2007.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 28.11.2007.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 12.12.2007 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór oferty realizacji zadania publicznego
Załączniki:
wzor_oferty.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.01.2008 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ) z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
Załączniki:
rozporzadzenie.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.01.2008 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
Załączniki:
wzor_sprawozdania.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.01.2008 , wersja 1
Numer: MMCCVII/264/2005, Z dnia: 27.12.2005, Zmieniana:  

Wzór umowy o wykonanie zadania publicznego
Załączniki:
wzor_umowy.doc
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 27.12.2005.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 25.01.2008 , wersja 1
Początek strony