Druk oświadczenia majątkowego

 

DRUK OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO BURMISTRZA, ZASTĘPCY BURMISTRZA, SEKRETARZA GMINY, SKARBNIKA GMINY, KIEROWNIKA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ GMINY, OSOBY ZARZĄDZAJĄCEJ I CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO GMINNĄ OSOBĄ PRAWNĄORAZ OSOBY WYDAJĄCEJ DECYZJE ADMINISTRACYJNE W IMIENIU BURMISTRZA

 

DRUK OSWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO RADNEGO GMINY

Informacja zatwierdzona przez dnia 20.06.2011 13:57
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 20.06.2011 13:57. Odsłon 227, Wersja 2
Wersja : 1 2 
Początek strony