Kancelaria Materiałów Niejawnych

 

Do zadań Kancelarii Materiałów Niejawnych należy w szczególności:
1) nadzór nad wprowadzeniem zaleceń Służb Ochrony Państwa dotyczących bezpieczeństwa teleinformatycznego,
2) przygotowanie, wysyłanie i odbieranie przesyłek z poczty specjalnej,
3) doręczanie korespondencji niejawnej adresatom w obrębie miasta i gminy Strzelce Krajeńskie,
4) przekazywanie korespondencji niejawnej upoważnionym pracownikom Urzędu,
5) nadzór nad opracowywaniem i przechowywaniem materiałów zastrzeżonych, poufnych, przez upoważnionych pracowników Urzędu,
6) oznaczanie i rejestrowanie dokumentów w Kancelarii Materiałów Niejawnych,
7) ewidencjonowanie poufnych zarządzeń Burmistrza,
8) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom Urzędu,
9) odpowiednie zabezpieczenie szaf pancernych i pomieszczeń Kancelarii Materiałów Niejawnych,
10) współpraca z Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych, w szczególności w zakresie szkolenia, kontroli i ochrony informacji niejawnych,
11) archiwizacja dokumentów niejawnych w Urzędzie.

Informacja zatwierdzona przez dnia 31.05.2012 11:01
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 31.05.2012 11:01. Odsłon 393, Wersja 8
Wersja : 1 2 3 4 5 6 7 8 
Początek strony