Podatek od środków transportowych
Sortowanie wyników: Numer   Z dnia
Numer: XLIX/348/2010, Z dnia: 28.01.2010, Zmieniana: XLVI/325/2009

Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
u_xlix_348_2010.pdf
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 02.02.2010.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 02.02.2010 , wersja 1
Numer: XLVI/325/2009, Z dnia: 27.10.2009, Zmieniana:  

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 10.12.2009.
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.12.2009 , wersja 1
Początek strony