Potwierdzenie aktualności wpisów do ewidencji działalności gospodarczej

 

POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI  WPISÓW  DO EWIDENCJI  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

1.          WYMAGANE  DOKUMENTY:

         kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej    (ostatnia zmiana)

 

2.          OPŁATY:

         opłata skarbowa

Þ       znaczek skarbowy za 3,00 zł.

 

3.          TERMIN  ODPOWIEDZI:

         Potwierdzenie wpisu załatwiane jest bez zbędnej zwłoki /wg. Kodeksu Postępowania Administracyjnego/

 

 

 

 

 

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 17.11.2005 8:28
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 17.11.2005 8:28. Odsłon 349, Wersja 3
Wersja : 1 2 3 
Początek strony