DANE PODSTAWOWE


                                                              INFORMACJA O ZMIANIE KONTA BAKOWEGO

URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH KRAJEŃSKICH INFORMUJE, IŻ OD NOWEGO ROKU PODATKOWEGO 2013 NASTĄPIŁA ZMIANA KONTA DLA WPŁAT Z TYTUŁU: PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO, PODATKU PŁACONEGO W FORMIE ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, PODATKU LEŚNEGO.

WPŁATY NALEŻY UISZCZAĆ NA INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO WSKAZANY W DECYZJACH ORGANU PODATKOWEGO.

POZOSTAŁE OPŁATY PROSIMY DOKONYWAĆ NA DOTYCHCZASOWY RACHUNEK BANKOWY.
INFORMACJĘ O NUMERZE KONTA MOŻNA UZYSKAĆ POD NUMEREM TELEFONU: 95 7636317,95 7636327, 95 7636328

Gmina:

Strzelce Krajeńskie

  Powiat:

Strzelecko-Drezdenecki

  Województwo:

Lubuskie

  Adres Urzędu Miejskiego:

Al.Wolności 48
66-500 Strzelce Krajeńskie

Telefon:

95 763 11 30

 Fax:

95 763 32 94

NIP:

599-27-77-199

  REGON:

210966763

 Rachunek bankowy:

Lubusko – Wielkopolski Bank Spółdzielczy
Oddział  Strzelce Krajeńskie
28836200050399181920000010

Powierzchnia Gminy:

31 857 ha, w tym miasto: 473 ha

Ludność:

17 457, w tym miasto: 10 182

E – mail ogólny:

urzad@strzelce.pl

www:

www.strzelce.pl

     Przewodniczący Rady Miejskiej:

Elżbieta Łabędź

 Zastępca przewodniczącego:

Leszek Gzyl

Burmistrz 

Wiesław Sawicki
burmistrz@strzelce.pl

Zastępca Burmistrza 

Agnieszka Walendzik
wiceburmistrz@strzelce.pl

 Sekretarz:

Monika Sikora
sekretarz@strzelce.pl

 Skarbnik:

Adam Skrocki
skarbnik@strzelce.pl

 BURMISTRZ PRZYJMUJE INTERESANTÓW W SPRAWACH:
SKARG I WNIOSKÓW
 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU,
W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30
W KAŻDĄ ŚRODĘ
W GODZINACH OD 7.30 DO 17.00  (PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU)


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
PEŁNI DYŻURY I PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W KAŻDY PIERWSZY I TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA
W GODZINACH OD 15.30 DO 17.00


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
PEŁNI DYŻURY I PRZYJMUJE INTERESANTÓW
W KAŻDY PIERWSZY I TRZECI CZWARTEK MIESIĄCA
W GODZINACH OD 15.30 DO 17.00

DYŻURY PEŁNIONE SĄ W BIURZE RADY MIEJSKIEJ
III PIĘTRO, POKÓJ Nr 44


ZASTĘPCA BURMISTRZA, SEKRETARZ,
KIEROWNICY REFERATÓW ORAZ POZOSTALI PRACOWNICY
URZĘDU MIEJSKIEGO

PRZYJMUJĄ INTERESANTÓW CODZIENNIE
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU,W GODZINACH
OD 7.30 DO 15.30

Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 05.02.2013 13:22
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.02.2013 13:22. Odsłon 8427, Wersja 109
Wersja :   103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 
Początek strony