Skład Komisji Spraw Społecznych

Skład Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich:

  1. Zbigniew Lepiato         - Przewodniczący
  2. Leszek Gzyl                 - Zastępca Przewodniczącego
  3. Mateusz Feder                - członek
  4. Elżbieta Łabędź           - członek
  5. Bożena Mrożek            - członek
  6. Mirosława Niedźwiedź  - członek
  7. Jan Sagan                   - czlonek
  8. Urszula Szadyko          - członek
Informacja zatwierdzona przez dnia 30.11.2012 11:43
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 30.11.2012 11:43. Odsłon 544, Wersja 12
Wersja :   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Początek strony