INFORMACJA Burmistrza Strzelec Krajeńskich z dnia 07 maja 2010r. (wygasły...)
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
powrót...
Załączniki:
Informacja
Informacja zatwierdzona przez Jolanta Haniszewska dnia 10.05.2010
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 10.05.2010. Wygasa 31.07.2010. Odsłon 914
Początek strony