Przyjmowanie, utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie (wygasły...)
Przyjmowanie, utrzymywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Strzelce Krajeńskie

Załączniki:
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
FORMULARZ OFERTY
WZÓR UMOWY
Informacja zatwierdzona przez dnia 04.12.2012
Opublikowana przez Jolanta Leżańska dnia 04.12.2012. Wygasa 12.12.2012. Odsłon 94
1