Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną  odpowiedzialnością

ul. Gorzowska 15

Tel. (95) 763 10 80, 763 10 81  Fax (95) 763 22 48

Gmina: Strzelce Krajeńskie

Powiat: Strzelecko-Drezdenecki

Województwo: lubuskie

Nr  REGON  080316413;  
NIP  281-006-20-28  
Nr KRS  0000326968  Sąd  Rejonowy  w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                              

 I.      Główny przedmiot działalności

35 30 Z – Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze

                do układów klimatyzacyjnych

36 00 Z – Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

37 00 Z – Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

43 22 Z – Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych

                i klimatyzacyjnych

68 20 Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

 

II.   Organy podmiotu i osoby sprawujące w nim funkcje 

                Zarząd jednoosobowy

 

                Prezes zarządu  -    WŁADYSŁAW DAJCZAK 

 

                Rada Nadzorcza

 

                 Przewodniczący RN -  Roman Stoły

           Wiceprzewodniczacy RN - Janusz Czernicki

                          Sekretarz RN - Robert Baniewski

                            Członek RN -   Tomasz Hałas

      

 III.   Struktura własnościowa: 

Liczba udziałów 11.036, wysokość kapitału 5 518 000,00zł

100% udziałów posiada Gmina Strzelce Krajeńskie

 

       Majątek, którym dysponuje:

                

              - 21 kotłowni zlokalizowanych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie, w tym 4 kotłownie powyżej 1 MW mocy

- Sieci wodno-kanalizacyjne na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

- Ujęcia wody na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie

- Oczyszczalnia ścieków: Strzelce Kraj., Długie, Brzoza

- Budynki i budowle baza przy ul. Gorzowskiej 15

      

  

        

Informacja zatwierdzona przez Władysław Dajczak dnia 29.10.2012 12:20
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 29.10.2012 12:20. Odsłon 1233, Wersja 13
Wersja :   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Początek strony