Informacja o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych (wygasły...)
I N F O R M A C J A Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2012 r. o wylosowanych numerach list kandydatów na radnychdo Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w wyborach uzupełniających

powrót...
Informacja zatwierdzona przez dnia 27.06.2012
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 27.06.2012. Wygasa 23.07.2012. Odsłon 682
Początek strony