Czynsz dzierżawny

Czynsz dzierżawny

 

Stawki czynszu za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Strzelce Krajeńskie na cele urbanizacyjne, cele rolne, a wydzierżawione na czas oznaczony do rolniczego użytkowania

 

Czynsz dzierżawny za grunty położone w obrębie miasta i gminy przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele urbanizacyjne i rolne, a wydzierżawione na czas oznaczony do rolniczego wykorzystania – określa się w wysokości:

a)      0,08 zł/m2 w stosunku rocznym za grunty w mieście o powierzchni do 800 m2, powyżej 800 m2 za każdy m2

0,01 zł,

b)      0,01 zł/m2 w stosunku rocznym na terenie wiejskim

(Na podstawie uchwały Nr XXIV/203/2001 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 czerwca 2001 r.)

 

Informacja zatwierdzona przez dnia 05.01.2006 10:52
Opublikowana przez Jolanta Budacz dnia 05.01.2006 10:52. Odsłon 376, Wersja 1
 
Początek strony